Woda i ścieki – czyste

Woda i ścieki – czyste

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne wykazuje ponadprzeciętną dbałość o środowisko i klientów. Stale podnosi swoje usługi na coraz wyższy poziom

– Naszym zadaniem jest dostarczanie wody i odbiór ścieków nie tylko mieszkańcom gminy, począwszy od Mrokowa poprzez Marysin, Magdalenkę, aż do Mysiadła, ale także obsługa zlokalizowanych w okolicy centrów handlowych, m.in. w Wólce Kosowskiej – zaznacza Kazimierz Jabłoński, prezes zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. – Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy dbać o należyty stan infrastruktury i inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

LPK pobiera wodę z 20 studni głębinowych. Do odbiorców trafia ona z ośmiu stacji uzdatniania wody poprzez sieć o długości 215 km. Łączna wydajność stacji wynosi 7478 m3/dobę.

Aby poprawić jakość zaopatrzenia w wodę oraz sprostać wymogom prawa unijnego i polskiego, spółka w ostatnich pięciu latach przeprowadziła kompleksowy remont sześciu SUW oraz wybudowała dwie nowe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. W rezultacie mieszkańcy zapomnieli o problemach związanych z niezawodnością dostaw wody, cieszą się jej wysoką jakością, a także stosunkowo niską ceną.

Równie ważne dla środowiska jest oczyszczanie wody zużytej. LPK eksploatuje w tym zakresie trzy zautomatyzowane mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 3 tys. m3/dobę. System kanalizacji rozdzielczej ma łączną długość ok. 290 km. Urbanizacja terenu, a także rosnące wymagania
w zakresie możliwości odpowiedniego oczyszczania ścieków, wymusiły rozbudowę oczyszczalni, w związku z tym w grudniu 2016 r. podpisano wartą ok 14 mln zł umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łazach. Inwestycja ta umożliwi zarówno znaczne zwiększenie przepustowości, jak i pozwoli dostosować procesy technologiczne do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.

– Priorytetem jest odbiorca – podkreśla prezes K. Jabłoński. – Wprowadzamy nowoczesne narzędzia umożliwiające zdalny odczyt wodomierzy, czy też zdalny kontakt i obsługę, w tym możliwość otrzymywania e-faktur, wysyłania e-mailami wszelkich zgłoszeń czy powiadamianie sms o płatnościach bądź zaległościach. Staramy się doskonalić w zakresie obsługi klientów, a ich zadowolenie sprawia nam satysfakcję.