ProNatura to EkoSymbol

EkoSymbol 2017 odebrał Tomasz Gulczewski, dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (z lewej) z rąk Marka Haliniaka, głównego inspektora ochrony środowiska (w środku) i Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”
EkoSymbol 2017 odebrał Tomasz Gulczewski, dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (z lewej) z rąk Marka Haliniaka, głównego inspektora ochrony środowiska (w środku) i Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”

Bydgoska spółka ProNatura dba o czystość miasta i środowisko naturalne W Bygdoszczy, Toruniu i okolicznych gminach

EkoSymbol 2017 stał się udziałem Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przede wszystkim za stworzenie i skuteczne zarządzanie Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wartość tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji, jednej z największych i najdroższych w historii Bydgoszczy, to ponad 522 mln zł, z czego połowę stanowią środki unijne. Dzięki niej, Bydgoszcz uznawana jest za krajowego lidera w tej branży.

W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki ZTPOK wszystkie odpady zmieszane są unieszkodliwiane, a na składowiska trafiają tylko ustabilizowane i zestalone pyły, które zajmują mniej miejsca i są nieszkodliwe. Technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska, niż przewidują to dopuszczalne normy.

Instalacja nie tylko unieszkodliwia odpady, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w nich energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. Może zapewnić dostawy dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. Jest nowoczesna, spełnia kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska. Procesy oczyszczania spalin pozwalają znacząco ograniczyć emisje – w bydgoskiej ekoelektrociepłowni spaliny są filtrowane do tego stopnia, że powietrze unoszące się z komina jest czystsze niż to w centrach dużych miast.

Dla ProNatury EkoSymbol 2017 to przede wszystkim docenienie wkładu pracy naszych Pracowników. To także „wisienka na torcie” z okazji 10. urodzin Spółki – podsumowuje Konrad Mikołajski, prezes ProNatury.

Danuta Klimek