Łuków, tu chce się żyć

Dariusz Szustek, burmistrz Łukowa
Dariusz Szustek, burmistrz Łukowa

Kto nie marzy o nowoczesnym kompleksie basenowym wraz ze zjeżdżalniami w centrum miasta albo o ogólnodostępnych kortach tenisowych? O atrakcyjnym wyglądzie i funkcjonowaniu miasta oraz inwestycjach, z Dariuszem Szustkiem, burmistrzem Łukowa rozmawiała Anna Knapek

Jaka jest recepta na nieustanny rozwój w mieście?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale z pewnością dużo zależy od samorządu, który ma być dobrze zarządzanym organizmem. Jego nadrzędnym celem powinno być to, żeby mieszkańcy żyli na coraz lepszym poziomie, żeby chcieli w tym mieście pracować, uczyć się, rozwijać i przy tym czuli się bezpiecznie. Wszystko to da się zrobić, jeżeli ma się zespół ludzi, który chce pomagać, który chce dobra wspólnoty. Uważam, że nam się udało właśnie taki zespół stworzyć.

Jesteście nowoczesnym samorządem, który również skutecznie wykorzystuje potencjał funduszy unijnych oraz wsparcie budżetu państwa.
Zgadza się. Końcówka roku była dla nas szczególnie dobra, bo udało nam się pozyskać z pieniędzy zewnętrznych dla miasta około 55 mln zł, m.in. na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Złożyliśmy również wniosek na dofinansowanie jednej z najważniejszych inwestycji na ten rok, rewitalizację Zalewu Zimna Woda, w wysokości 10 mln zł. Równocześnie kładziemy bardzo duży nacisk na inwestycje oświatowe. W każdej szkole na terenie miasta tworzone są świetne warunki do nauki.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Inwestowanie w edukację przekłada się nie tylko na zadowolenie mieszkańców, ale również na utalentowaną młodzież, która odnosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej.
To prawda. Mamy dużo talentów, którym dajemy szanse rozwoju poprzez organizowanie całej masy zajęć pozalekcyjnych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Możemy się pochwalić młodzieżą, która pochodzi z Łukowa i występuje w Teatrze Muzycznym Roma czy w programie telewizyjnym „The Voice Kids”. Stworzone odpowiednie warunki plus zaangażowanie rodziców dają mieszkańcom i władzom powód do dumy. Dodatkowo, od kilku lat samorząd funduje stypendia artystyczne oraz sportowe dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. Warto inwestować w dzieci, bo to nasza przyszłość. Z myślą o nich w 2017 roku zakończyliśmy ważne inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej. To m.in. wykonanie dużego basenu na pływalni „Delfin”, zamontowanie atrakcji basenowych i zjeżdżalni wodnych, wykonanie dwóch pełnowymiarowych boisk treningowych o nawierzchni trawiastej oraz budowa dwóch ogólnodostępnych kortów tenisowych.

Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed państwem w tym roku?
Rewitalizacja Zalewu Zimna Woda, termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie, modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa bulwaru rekreacyjno-sportowego wzdłuż rzeki Krzny. Chcemy nadal utrzymać dobry poziom oświaty w mieście, bo jest to inwestycja długoterminowa, ale też myślimy o osobach starszych. Będziemy starali się o dofinansowanie zajęć dla osób po 60 roku życia. Docelowo nad Zalewem chcemy stworzyć Lokalne Centrum Animacji Społecznej, gdzie starsze osoby będą mogły w kreatywny sposób spędzać swój wolny czas.