KZN Bieżanów: tradycja i nowoczesność

Od ponad siedmiu dekad Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów produkują i dostarczają kluczowe elementy infrastruktury szynowej, będąc niekwestionowanym symbolem branży

Mocne CV

Firmę utworzono w 1945 r., początkowo funkcjonowała jako Warsztaty Naprawy Nawierzchni Stalowej, które kilka miesięcy później otrzymały nazwę Warsztaty Drogowe, by w kolejnych latach, wraz z przenosinami na tereny aktualnej lokalizacji w krakowskim Bieżanowie, przyjąć do dziś znaną nazwę: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”. Przez kolejne lata firma stanowiła ważne ogniwo w procesie inwestycyjnym zawiadywanym przez Polskie Koleje Państwowe, dostarczając kluczowych elementów infrastruktury szynowej: rozjazdów, układów torowych, stalowych konstrukcji mostowych, szyn zgrzewanych, czy materiałów podsypkowych. KZN „Bieżanów” na trwale wrósł w krajobraz polskiego kolejnictwa, stając się – w branży nawierzchniowej – jednym z jego niewątpliwych symboli.

Spowolnienie inwestycji kolejowych w końcówce ubiegłego wieku wymusiło daleko idące zmiany. Jeszcze na początku lat. 90. firma została wydzielona z PKP. Profil produkcyjny ograniczał się wówczas wyłącznie do rozjazdów kolejowych. W kolejnych latach nastąpiła daleko idąca dywersyfikacja produkcji, otwarto się na sektor nawierzchni tramwajowych, zaczęto tworzyć podwaliny oddziału wykonastwa robót torowych. Wreszcie prywatyzacja firmy w 2005 r. otworzyła możliwości rozwoju i zaowocowała stworzeniem silnej grupy kapitałowej, owocując zarazem szybkim unowocześnianiem produkcji i wdrażaniem innowacji w skali światowej.

W ostatnich latach firma nabyła udziały w spółkach: handlowo-dystrybucyjnej Trade Port z Katowic, Nasycalni Podkładów w Czeremsze oraz Vistula Rail Operator, zajmującej się obsługą bocznic i usługami logistycznymi. W 2013 r. z KZN „Bieżanów” wydzieliło spółkę KZN Rail (realizacja inwestycji związanych z nawierzchnią szynową) oraz założyło wraz z bliźniaczym podmiotem z Hiszpanii firmę KZN & Talegria (zajmującą się produkcją i sprzedażą konstrukcji dedykowanych dla systemów kolei dużych prędkości). Od 2015 roku a w skład grupy wchodzi także spółka KZN Bahntechnik (sprzedaż i dystrybucja produktów w Niemczech).

Tak powstawała Grupa KZN Bieżanów, składająca się obecnie z siedmiu spółek. To aktualnie jeden z najprężniej rozwijających się podmiotów w branży nawierzchni szynowej w Europie, którego przychody w ostatnich latach oscylują już wokół pół miliarda zł rocznie, co pozwala zaliczać ten podmiot do grona kilkuset największych przedsiębiorstw w Polsce.

Mocny lider

Dziś KZN Bieżanów jest jedną z największych polskich firm produkujących nawierzchnie dla kolei, przemysłu, miejskich systemów transportu szynowego (tramwaj i metro). Swoje produkty sprzedaje w kraju i za granicą. W oferowanym asortymencie znajdują się zarówno rozjazdy przeznaczone do eksploatacji na liniach kolejowych dużych prędkości, jak i te dedykowane dla standardowych szlaków kolejowych czy bocznic. W subbranży rozjazdowej spółka osiągnęła dziś bez wątpienia status jednego z europejskich liderów i symboli.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” osiągnęły możliwości produkcyjne oscylujące wokół niespełna 20 tys. ton/rok wszystkich typów rozjazdów, części rozjazdowych i innych elementów nawierzchni szynowej. Nacisk kładziony na innowacje produktowe powoduje, że coraz większą część asortymentu wytwarzanego na naszych halach produkcyjnych stanowią konstrukcje innowacyjne, w tym te związane ze standardami infrastruktury dla kolei dużych prędkości.

Przed naszą spółką i grupą kapitałową rysują się duże możliwości rozwoju, których efektem ma być zwiększenie udziału w polskim i zagranicznym rynku nawierzchni szynowych, dalszy rozwój technologiczny i czynny udział w budowaniu solidnych podstaw całej naszej branży – mówi prezes Rafał Leszczyński. – Dostarczamy produkty o najwyższej jakości, zaawansowane technicznie i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania, wyznaczające nowe standardy na rodzimym rynku. Dlatego też dużą wagę przykładamy do innowacyjności. ]

Pion technologiczny KZN „Bieżanów” stale poszukuje nowych rozwiązań technicznych oraz usprawnień elementów konstrukcyjnych, które pozwolą nam i naszym klientom cieszyć się trwalszymi, łatwiejszymi i tańszymi w obsłudze oraz bezpieczniejszymi elementami nawierzchni szynowej. Tak wdrożone zostały rozjazd z krzyżownicą z ruchomym dziobem dedykowany dla linii kolejowych o Prędkości maksymalnej 250 km/h, krzyżownice bainityczne, czy zwrotnice monoblokowe dla nawierzchni tramwajowych.

Innowacja na miarę giganta

Jednym z przełomowych innowacyjnych rozwiązań w branży jest opracowana w KZN „Bieżanów” innowacyjna technologia produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych. Dotyczy ona zwłaszcza umożliwiających szybki transport bardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji dedykowanych do prędkości 160, 200 czy 250 km/godz, gdzie każde odstępstwo od założeń konstrukcyjnych generuje wielkie problemy utrzymaniowo-eksploatacyjne. Rzecz w tym, że obecnie w Polsce w większości przypadków te rozjazdy, stanowiące kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy, po zmontowaniu i odbiorze technicznym w zakładzie producenta, są demontowane i dostarczane na plac budowy w częściach, gdzie następuje ich ponowne złożenie.. W trakcie za- i rozładunku rozmontowane konstrukcje rozjazdowe narażone są na odkształcenia i uszkodzenia. Niekontrolowany proces logistyczny powoduje, że układ geometryczny rozjazdu ulega bardzo często degradacji .

W KZN „Bieżanów” postanowiono temu zaradzić. Opracowano innowacyjne rozwiązanie gwarantujące wysoką jakość początkową zabudowywanych konstrukcji rozjazdowych. Technologia ta zabezpiecza bloki rozjazdów kolejowych przed odkształceniami i uszkodzeniami na etapach załadunku w zakładzie produkcyjnym, transportu i rozładunku w miejscu zabudowy. Bazą systemu są specjalnie zaprojektowane i zbudowane wagony-platformy o nazwie „Switcher” zintegrowane z bezpiecznym i precyzyjnym systemem dźwigowym oraz modułami mocowania i usztywnienia w trakcie transportu i przenoszenia.

To, innowacyjny, opatentowany, całkowicie niepowtarzalny i zbudowany od podstaw system logistyczny przygotowany koncepcyjnie przez nasze Biuro Badawczo-Rozwojowe – zaznacza prezes R. Leszczyński. – Obok tych innowacji źródłem sukcesu firmy jest ugruntowana marka. Ponad 70 lat tradycji to kapitał pozwalający mówić nam o sobie jako o ekspertach w branży nawierzchni szynowych. Wieloletnia, nieprzerwana obecność w tym segmencie rynku przekłada się na głęboko zakorzenione w naszej firmie know-how, którego nośnikiem jest doświadczona kadra wraz z wypracowywanymi i stale przez siebie unowocześnianymi procedurami działania i technologiami. Naszym potencjałem są ludzie – to kapitał pozwalający realizować najtrudniejsze projekty. Sprzyja temu także staranne, elastyczne i profesjonalne podejście do każdego kontrahenta i każdego zamówienia, kultura organizacji oraz potencjał finansowo-techniczny.

Potwierdzeniem, a jednocześnie gwarancją najwyższych standardów organizacji oraz wysokiej jakości produkowanych wyrobów i oferowanych przez KZN „Bieżanów” usług są także wdrożone systemy zarządzania jakością – ogólny ISO oraz branżowy IRIS International Railway Industry Standard, który firma zaimplementowała jako pierwsza w Polsce w branży nawierzchni szynowej.

Nie działamy w biznesowej próżni, nie jesteśmy też monopolistą, który nie pozostawia kontrahentom alternatywy. Opinia rynku dotycząca naszych produktów i usług pozostaje stałym wyznacznikiem naszego sukcesu. O klienta walczymy przede wszystkim jakością obsługi, standardem wykonania, innowacyjnością rozwiązań, kompleksową ofertą i bogatym pakietem usług posprzedażowych – wylicza prezes R. Leszczyński.

Marek F. Klimek