Ekosymbol 2017: W Gliwicach odpady są bezpieczne

Edward Mazur, prezes PSiUO wraz z załogą odbiera EkoSymbol 2017 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”
Edward Mazur, prezes PSiUO wraz z załogą odbiera EkoSymbol 2017 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”

Na składowisku odpadów w Gliwicach wykorzystuje się najnowsze, proekologiczne rozwiązania i technologie

Uruchomienie Śląskiego Centrum Recyklingu oraz budowa nowej kwatery do składowania odpadów, największej z dotychczasowych, to najnowsze etapy działalności Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach. Misją, istotą i celem jego działania jest składowanie i zabezpieczanie odpadów w taki sposób, aby zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko, odzyskując jak najwięcej materiałów i surowców w procesie recyklingu.

Obszar składowiska obejmuje ok. 54 ha, na których zbudowano zgodnie ze standardami europejskimi proekologiczne komory wyłożone 2-milimetrowej grubości folią. Zabezpieczają je przed ewentualnym uszkodzeniem zużyte opony samochodowe – to też przyjazny środowisku sposób na ich powtórne wykorzystanie, można je zdeponować na składowisku za darmo. Samo usytuowanie jest bardzo korzystne pod względem ekologicznym, gdyż podłoże stanowią iły i gliny, w związku z czym nawet w przypadkach krytycznych, np. awarii, żadna substancja ze składowiska ani odcieki nie przedostaną się do wód gruntowych. Teren składowiska jest ogrodzony i monitorowany. Na bieżąco prowadzona jest rekultywacja.

Mamy bodajże jedyny w Polsce system rozdziału wód brudnych od wód czystych, czyli opadowych. Zapewniają to dwie oddzielne instalacje – podkreśla Edward Mazur, prezes zarządu spółki.

Bardzo dobrze funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą za darmo zdeponować przedmioty wielkogabarytowe, elektronikę użytkową, a także farby, lakiery, chemikalia, kwasy itp. Całości przyjaznego środowisku funkcjonowania składowiska dopełnia bioelektrownia na biogaz o mocy 350 kW i ok. 300 paneli fotowoltaicznych na dachach o mocy zainstalowanej 90 kW, która w okresie od maja do września przy dobrej pogodzie zapewnia działanie ok. 80% urządzeń elektrycznych zainstalowanych na terenie składowiska.

Danuta Klimek