Dr Mateusz Grzesiak został nagrodzony statuetką Siła Polskiego Mentoringu

Dr Mateusz Grzesiak został nagrodzony statuetką Siła Polskiego Mentoringu za prowadzenie konsekwentnych działań na rzecz szerzenia w Polsce mentoringu dla odbiorcy biznesowego i indywidualnego.

Więcej informacji wkrótce!